Brandenburger Tor
Thu., Nov. 15, 2018 to Fri., Nov. 16, 2018 – Fraunhofer FOKUS, Berlin, Germany